Marec
Usporiadali sme fašiangový večierok, na ktorý si deti pripravili masky a zabavili sa spolu s rodičmi a pedagógmi pri diskotéke.
Máj
Mladí ľudia zo stacionára sa zúčastnili Výtvarného salónu v Nitre, na ktorom za svoje práce získali ocenenia.
Deti a mladí ľudia z našej organizácie sa zúčastnili divadelného predstavenia v Bábkovom divadle (Čin-Čin).
Dve pracovníčky z našej organizácie sa zúčastnili regionálnej konferencie „Mosty k rodine“.
 
Jún
Usporiadali sme stretnutie detí a mladých ľudí s MP, ich rodičov a rodinných príslušníkov, ako aj pedagógov na opekaní špekačiek v jednej z rodín.
 
August
V tomto mesiaci sme absolvovali týždenný rekondičný pobyt na Duchonke. Tu sme pestovali rôzne športy, ako je turistika, plávanie, stolný tenis, stolový futbal, biliard, plávanie v bazéne, cvičenia v posilňovni, bedminton, tenis. Deti a mladí ľudia si pripravili masky, v ktorých sa predviedli v areáli a veselo sa zabavili pri diskotéke. Uskutočnili sme pre nich malé olympijské hry. Za všetky snahy sme ich odmenili. Posledným večerom na spoločnej diskotéke s návštevníkmi z okolitých chatiek sme dokázali, že všetci sa dokážu baviť spoločne bez bariér. Výlet sa mimoriadne podaril. Uskutočnili sme ho za podpory Občianskeho združenia Deti Dunaja.