Nezisková organizácia Šťastný život, n. o.
951 15 Mojmírovce
telefón: 037 7798197
IČO:36096695
DIČ:2021720096
Číslo účtu: 2625772464/1100
 
Mapa