Naša nezisková organizácia Šťastný život vznikla v júli 2002 za účelom založenia DSS – Denného stacionára pre mentálne postihnuté deti a mládež. Zakladateľmi a dobrovoľnými aktivistami organizácie sú rodičia vyše dvadsiatich postihnutých detí a mladých ľudí z Mojmíroviec a okolia.


Kým absolvujú povinnú školskú dochádzku v špeciálnom školskom zariadení v susednej obci Poľný Kesov, majú deti sociálny kontakt a možnosť napredovať pod špeciálnym pedagogickým vedením. Po ukončení školskej dochádzky však často nastávala situácia, že mládež ostávala doma, bez ďalšieho vzdelávania, bez kontaktu s rovesníkmi.
Psychické problémy vyvolávali zhoršovanie ich fyzického stavu, častejšiu chorobnosť, obezitu z nedostatku pohybu, ortopedické a reumatické ochorenia končatín a chrbtice... Mládež bola podráždená, bez empatie ku svojmu okoliu, alebo naopak flegmatická bez záujmu o to, čo sa okolo nej deje.
 


 
U detí a mladých ľudí, ktorí navštevujú naše zariadenie a sú tu pod odborným pedagogickým vedením, vidno po dvoch rokoch prevádzky pozitívne zmeny. Či už v správaní, v zručnostiach, v ochote učiť sa novému, v snahe prispôsobiť sa vedomostnej úrovni. Nakoľko chceme našim deťom posilňovať zdravie, vytvorili sme pre nich rehabilitačnú miestnosť, kde môžu precvičovať celé telo (stacionárny bicykel, stepper, rehabilitačné lopty, senzobal, masážne pomôcky a iné posilňovacie zariadenia).
Od septembra 2006 je počet detí a mladých ľudí s mentálnym postihnutím, ktoré navštevujú naše zariadenie – Denný stacionár - už desať.