Ďakujeme všetkým sponzorom za podporu našich aktivít.
Dúfame, že nám zachováte Vašu priazeň aj do budúcna.
 
Deti Dunaja, o. z., Bratislava
Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava
Nadácia Tri kľúče, Bratislava
Slovenská humanitná rada, Bratislava
Úrad vlády SR
Obecné úrady: Mojmírovce, Svätoplukovo, Štefanovičová, Poľný Kesov, Veľká Dolina
Stavex s. r. o., Nitra
Retono, s. r. o., Mojmírovce
VIC, a. s., Mojmírovce
Jednota, SD, Mojmírovce
OZ Mojmírovské kroky
PD Mojmírovce
Tauris Nitria, a. s., Mojmírovce
Drevotes, Nitra
H. S. H., Veľké Zálužie
SPP, a. s., Nitra
SOU Mojmírovce
Lux, Tvrdošín
Pekáreň Petrovič, Mojmírovce
Rematex, Mojmírovce
Poľovnícke združenie Mojmírovce
pani Mária Čičová
Chrum Mojmírovce
Diskont Mojmírovce
Zelovoc Banás, Mojmírovce
Potraviny Perla, Mojmírovce
a mnohé rodiny z Mojmíroviec a okolitých dedín