Kontakt

Nezisková organizácia Šťastný život, n. o.
951 15 Mojmírovce
ul. Za parkom 857/31
Štatutár : Ing. Lýdia Pavleová
Telefón: +421907687521
IČO:36096695
DIČ:2021720096
Číslo účtu: 2625772464/1100