O nás

Naša nezisková organizácia Šťastný život vznikla v júli 2002 za účelom založenia DSS – Denného stacionára pre mentálne postihnuté deti a mládež. Zakladateľmi a dobrovoľnými aktivistami organizácie sú rodičia vyše dvadsiatich postihnutých detí a mladých ľudí z Mojmíroviec a okolia.

Kým absolvujú povinnú školskú dochádzku v špeciálnom školskom zariadení v susednej obci Poľný Kesov, majú deti sociálny kontakt a možnosť napredovať pod špeciálnym pedagogickým vedením. Po ukončení školskej dochádzky však často nastávala situácia, že mládež ostávala doma, bez ďalšieho vzdelávania, bez kontaktu s rovesníkmi.

Psychické problémy vyvolávali zhoršovanie ich fyzického stavu, častejšiu chorobnosť, obezitu z nedostatku pohybu, ortopedické a reumatické ochorenia končatín a chrbtice... Mládež bola podráždená, bez empatie ku svojmu okoliu, alebo naopak flegmatická bez záujmu o to, čo sa okolo nich deje.