Sponzori

Ďakujeme všetkým sponzorom za podporu našich aktivít. Dúfame, že nám zachováte Vašu priazeň aj do budúcna. • Deti Dunaja, o. z., Bratislava
 • Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava
 • Nadácia Tri kľúče, Bratislava
 • Slovenská humanitná rada, Bratislava
 • Úrad vlády SR
 • Obecné úrady: Mojmírovce, Svätoplukovo, Štefanovičová, Poľný Kesov, Veľká Dolina
 • Stavex s. r. o., Nitra
 • Retono, s. r. o., Mojmírovce
 • VIC, a. s., Mojmírovce
 • Jednota, SD, Mojmírovce
 • OZ Mojmírovské kroky
 • KoLu cakes
 • PD Mojmírovce
 • Tauris Nitria, a. s., Mojmírovce
 • Drevotes, Nitra
 • H. S. H., Veľké Zálužie
 • SPP, a. s., Nitra SOU Mojmírovce
 • SOU Mojmírovce
 • Lux, Tvrdošín
 • Pekáreň Petrovič, Mojmírovce
 • Rematex, Mojmírovce
 • Poľovnícke združenie Mojmírovce
 • pani Mária Čičová
 • Chrum Mojmírovce
 • Diskont Mojmírovce
 • Zelovoc Banás, Mojmírovce
 • Potraviny Perla, Mojmírovce
 • a mnohé rodiny z Mojmíroviec a okolitých dedín